1. 20-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  20-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 2. 19-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  19-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 3. 18-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  18-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 4. 17-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  17-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 5. 16-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  16-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 6. 15-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  15-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 7. 14-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  14-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 8. 13-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  13-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 9. 12-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  12-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 10. 11-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  11-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 11. 10-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  10-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 12. 9-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  9-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 13. 7-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  7-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 14. 8-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  8-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 15. 6-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  6-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 16. 5-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  5-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 17. 4-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  4-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 18. 3-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  3-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 19. 2-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  2-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

 20. 1-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)

  1-Qism Samoviy ishq / Самовий ишк (Koreya seriali Uzbek tilida)